เล่น.คิด.สนุก ปลุกเซลล์สมอง

 กิจกรรมดี ๆ
สำหรับปิดเทอมนี้

เล่น.คิด.สนุก
ปลุกเซลล์สมอง

กิจกรรมดี ๆ
สำหรับปิดเทอมนี้

ขอชวนน้อง ๆ มาสนุกไปกับกิจกรรมฝึกสมองแสนสนุก
ที่เบรนเฟรนด์ลี่ อคาเดมี่

พัฒนาด้าน Growth Mindset
พัฒนาทักษะสมอง EF

บริหารจัดการอารมณ์ ในการควบคุมตัวเอง
ให้มีสมาธิ โฟกัส พยายาม
เพื่อให้เกิด ความสำเร็จลุล่วงในเป้าหมาย
ผ่านการลงมือทำ

แคมป์ เล่น.คิด.สนุก ปลุกเซลล์สมอง

แคมป์กิจกรรมฝึกทักษะการคิด
ผ่านการเล่นตัวต่อเลโก้

ที่จัดให้เด็ก ๆ ได้มาสนุกกัน
หลังคลาสเรียนมายด์แม็ปกับ ดร.เบิร์ด

ในห้อง Creative Play Lab
ที่เต็มไปด้วยตัวต่อเลโก้
ที่มีเยอะ แบบจัดหนัก จัดเต็ม
เพื่อรองรับพลังความคิด
ของเด็ก ๆ โดยเฉพาะ

ขอชวนน้อง ๆ มาสนุกไปกับกิจกรรมฝึกสมองแสนสนุก
ที่เบรนเฟรนด์ลี่ อคาเดมี่

พัฒนาด้าน Growth Mindset
พัฒนาทักษะสมอง EF

บริหารจัดการอารมณ์ ในการควบคุมตัวเอง
ให้มีสมาธิ โฟกัส พยายาม
เพื่อให้เกิด ความสำเร็จลุล่วงในเป้าหมาย
ผ่านการลงมือทำ

แคมป์ เล่น.คิด.สนุก
ปลุกเซลล์สมอง

แคมป์กิจกรรมฝึกทักษะการคิด
ผ่านการเล่นตัวต่อเลโก้

ที่จัดให้เด็ก ๆ ได้มาสนุกกัน
หลังคลาสเรียนมายด์แม็ปกับ ดร.เบิร์ด

ในห้อง Creative Play Lab
ที่เต็มไปด้วยตัวต่อเลโก้
ที่มีเยอะ แบบจัดหนัก จัดเต็ม
เพื่อรองรับพลังความคิด
ของเด็ก ๆ โดยเฉพาะ

เพราะคำว่า “สนุก” ที่เด็ก ๆ
หมายถึงนั้น รวมไว้หลายความรู้สึก
ที่มากกว่าการต่อเล่นเฉย ๆ
เด็ก ๆ จะได้สนุกและท้าทายการคิด
ด้วยโจทย์ปัญหาที่ออกแบบมาให้ได้เรียนรู้
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การคิดยืดหยุ่น
การแก้ปัญหา
การกล้าคิด กล้าตัดสินใจ
และ ความไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลว

อย่าลืม พาน้อง ๆ มาชาร์จพลังสมอง
เติมความสุข ให้กับการเรียนรู้
และ สนุกกับกิจกรรมดี ๆ
แบบเป็นมิตรกับสมอง
ที่เบรนเฟรนด์ลี่กันนะคะ

เพราะคำว่า
“สนุก” ที่เด็ก ๆ
หมายถึงนั้น
รวมไว้หลายความรู้สึก
ที่มากกว่า การต่อเล่นเฉย ๆ

เด็ก ๆ จะได้สนุก
และท้าทายการคิด
ด้วยโจทย์ปัญหาที่ออกแบบ
มาให้ได้เรียนรู้

การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การคิดยืดหยุ่น
การแก้ปัญหา
การกล้าคิด กล้าตัดสินใจ
และ ความไม่ย่อท้อ
ต่อความล้มเหลว

อย่าลืม พาน้อง ๆ
มาชาร์จพลังสมอง

เติมความสุข ให้กับการเรียนรู้
และ สนุกกับกิจกรรมดี ๆ
แบบเป็นมิตรกับสมอง
ที่เบรนเฟรนด์ลี่กันนะคะ

มาสนุกกับกิจกรรม
ปิดเทอมกับเบรนเฟรนด์ลี่
มาสนุกกับ
กิจกรรมปิดเทอม
กับเบรนเฟรนด์ลี่
สนใจกิจกรรมปิดเทอม
จองทาง @LINEจองทาง โทรศัพท์