คลาสเรียนมายด์แม็ป 😍 ปิดเทอม

เรียนมายด์แม็ปกับ ดร.เบิร์ด

น้อง ๆ จะได้ทำความรู้จัก “มายด์แม็ป” เครื่องมือสำหรับนักคิดระดับโลก
มาเริ่มต้นพื้นฐานการคิด และ การทำอย่างถูกต้อง แบบเป็นมิตรกับสมอง
สนุกกับการคิด การทำมายด์แม็ปผ่านการทำกิจกรรม ที่เหมาะสมกับวัย
พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้

บรรยากาศคลาสเรียนมายด์แม็ป สำหรับเด็กประถม
แบบเป็นมิตรกับสมอง กับ ดร.เบิร์ด
รุ่นที่ 2 ของปิดเทอมนี้ค่ะ

 

น้อง ๆ ได้เรียนรู้ และฝึกฝนกระบวนการคิด สนุกกับกิจกรรม
ที่หลากหลาย และเรียนรู้การทำมายด์แม็ป อย่างถูกหลักการ
ทั้งการวาด การคิด และการเขียน

เป็นคลาสที่สนุก อีกคลาสหนึ่งของเรา
ขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนนะคะ
ตั้งใจทำกิจกรรมกันมาก ๆ เลยค่ะ 👍
พบกันอีกครั้งใน LEVEL2 นะคะ

หลักสูตรเรียนมายด์แม็ป แบบเป็นมิตรกับสมอง
LEARN to LEARN with MIND MAP (สำหรับประถม)

LEVEL 1 : รุ่น ประถม3 – ประถม6
9 – 11 มีนาคม 2563

ที่ สถาบันเบรนเฟรนด์ลี่ อคาเดมี่ ลาดพร้าว โชคชัย4
มีเรียนแบบปิดเทอม และ เสาร์-อาทิตย์

#เรียนปิดเทอม #มายด์แม็ปสำหรับเด็ก