ภาพการเรียนการสอน MIND MAP
by dR.biRd.

หลักสูตรและกิจกรรมเรียนรู้ของทางสถาบันฯ ได้รับการค้นคว้า
และพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ

“เพราะ …. เราไม่ได้เอาวิธีที่ใช้สอนผู้ใหญ่ มาใช้สอนเด็ก
บรรยากาศการเรียนรู้จึง สนุก มันส์ ฮา … แต่ไม่ไร้สาระ”

ดร.เบิร์ด ออกแบบหลักสูตรเอง ควบคุมการสอนเอง รับประกันว่า
ทุกคนจะได้รับประสบการณ์มายด์แม็ปที่มีประโยชน์ และกลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้ม และความทรงจำที่ดีๆ!!!

ภาพการเรียนการสอน
MIND MAP
by dR.biRd.

หลักสูตรและกิจกรรมเรียนรู้ของ
ทางสถาบันฯ ได้รับการค้นคว้า
และพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อให้
เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ

“เพราะ …. เราไม่ได้เอาวิธีที่ใช้
สอนผู้ใหญ่ มาใช้สอนเด็ก

บรรยากาศการเรียนรู้จึง
สนุก มันส์ ฮา … แต่ไม่ไร้สาระ”

ดร.เบิร์ด ออกแบบหลักสูตรเอง ควบคุมการสอนเอง รับประกันว่า
ทุกคนจะได้รับประสบการณ์มายด์แม็ปที่มีประโยชน์ และกลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้ม และความทรงจำที่ดีๆ!!!