ภาพการเรียนการสอน คอร์สเรียนมายด์แม็ป สำหรับเด็ก

#แบบเป็นมิตรกับสมอง กับ ดร.เบิร์ด

หลักสูตรและกิจกรรมเรียนรู้ของทางสถาบันฯ ที่
ดร.เบิร์ด ออกแบบหลักสูตรเอง ควบคุมการสอนเอง รับประกันว่า
ทุกคนจะได้รับประสบการณ์มายด์แม็ปที่มีประโยชน์
และกลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้ม และความทรงจำที่ดีๆ

ภาพการเรียนการสอน
คอร์สเรียนมายด์แม็ป สำหรับเด็ก

#แบบเป็นมิตรกับสมอง
กับ ดร.เบิร์ด

หลักสูตรและกิจกรรมเรียนรู้
ของทางสถาบันฯ ที่ ดร.เบิร์ด
ออกแบบหลักสูตรเอง
ควบคุมการสอนเอง รับประกันว่า
ทุกคนจะได้รับประสบการณ์มายด์แม็ป
ที่มีประโยชน์ และกลับบ้าน
ไปพร้อมกับรอยยิ้ม และความทรงจำที่ดีๆ

พัฒนาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ

“เพราะ… เราไม่ได้เอาวิธีที่ใช้สอนผู้ใหญ่ มาใช้สอนเด็ก
บรรยากาศการเรียนรู้จึง สนุก มันส์ ฮา… แต่ไม่ไร้สาระ”

– พัฒนาหลักสูตร –
โดย อาจารย์ ดร.เบิร์ด
Certified facilitator of LEGO SERIOUS PLAY methodology
และ Certified Tony Buzan Licensed Instructor จาก สถาบัน ThinkBUZAN (ประเทศอังกฤษ)

มีเรียนแบบปิดเทอม และ เสาร์-อาทิตย์

ที่เรียน @สถาบันเบรนเฟรนด์ลี่ อคาเดมี่ ลาดพร้าว โชคชัย4

พัฒนาโดยเฉพาะเพื่อให้
เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ

“เพราะ… เราไม่ได้เอาวิธีที่
ใช้สอนผู้ใหญ่ มาใช้สอนเด็ก

บรรยากาศการเรียนรู้จึง
สนุก มันส์ ฮา… แต่ไม่ไร้สาระ”

– พัฒนาหลักสูตร –
โดย อาจารย์ ดร.เบิร์ด
Certified facilitator of LEGO SERIOUS PLAY methodology
และ Certified Tony Buzan Licensed Instructor
จาก สถาบัน ThinkBUZAN (ประเทศอังกฤษ)

มีเรียนแบบปิดเทอม
และ เสาร์-อาทิตย์
ที่เรียน @สถาบันเบรนเฟรนด์ลี่
อคาเดมี่ ลาดพร้าว โชคชัย4

สอบถามคอร์สเรียนกับสถาบันฯ