เรียนรู้วิธีเรียน ด้วยเทคนิคมายด์แม็ป

มัธยม 1 – มัธยม 3

เรียนรู้วิธีเรียน ด้วยเทคนิค มายด์แม็ป

มัธยม 1 – มัธยม 3

คอร์สเรียนรู้วิธีเรียน ด้วยเทคนิคมายด์แม็ป

โปรแกรมมายด์แม็ป สำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมต้น
เป็นโปรแกรมที่จะทำให้น้อง ๆ
สามารถนำมายด์แม็ป ไปช่วยแบ่งเบาภาระ
ในการเรียนหนังสือ
ช่วยให้การเรียน
เป็นเรื่องเข้าใจง่าย

และจดจำได้ง่าย

โปรแกรมนี้จะช่วยให้ ผู้เรียนเข้าใจ
การทำงานของสมอง

เข้าใจการเรียนรู้ แบบเป็นมิตรกับสมอง
ได้พบเจอกับ ตัวอย่างมายด์แม็ป ที่หลากหลาย
ได้ทดลองทำมายด์แม็ปเกี่ยวกับ
เรื่องเรียนโดยเฉพาะ !!!

เรียนเข้าใจง่าย ในบรรยากาศสบาย ๆ กับ ดร.เบิร์ด

คอร์สเรียนรู้วิธีเรียน
ด้วยเทคนิคมายด์แม็ป

โปรแกรมมายด์แม็ป
สำหรับผู้เรียน ในระดับมัธยมต้น

เป็นโปรแกรมที่จะทำให้น้อง ๆ
สามารถนำมายด์แม็ป
ไปช่วยแบ่งเบาภาระ
ในการเรียนหนังสือ
ช่วยให้การเรียนเป็นเรื่องเข้าใจง่าย และจดจำได้ง่าย

โปรแกรมนี้จะช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของสมอง

เข้าใจการเรียนรู้
แบบเป็นมิตรกับสมอง
ได้พบเจอกับ
ตัวอย่างมายด์แม็ป ที่หลากหลาย
ได้ทดลองทำมายด์แม็ปเกี่ยวกับ
เรื่องเรียนโดยเฉพาะ !!!

เรียนเข้าใจง่าย
ในบรรยากาศสบาย ๆ กับ ดร.เบิร์ด

“เชื่อว่าหลาย ๆ คน เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน”

“เชื่อว่าหลาย ๆ คน
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน”

ใช้mindmap อ่านหนังสือสอบ
ใช้ mindmap ช่วยจำเรื่องยาก
เรียนไม่เค้าใจ ใช้ mind map ช่วย
ใช้ mindmap ช่วยอ่านหนังสือ

มาเปลี่ยนการเรียนให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สบาย ๆ ด้วย
เทคนิคมายด์แม็ป กันดีกว่า

ใช้มายด์แม็ป ช่วยให้การเรียนง่ายขึ้น

มายด์แม็ป
ตัวช่วยที่จะทำให้การเรียน
เป็นเรื่องง่ายได้ดั่งใจ

– ทำให้เนื้อหาที่ว่ายาก ๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้น
– ช่วยจด ช่วยจำ ส่วนสำคัญ
ในรูปแบบที่สมองชอบจะได้ไม่ลืม
– เห็นภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด
จะได้ง่ายขึ้นตอนเรียนในห้อง
– ลดเวลาทบทวนเนื้อหา เพิ่มเวลาพักผ่อน
– วางแผนการเรียน การสอบ ก็ง่ายนิดเดียว

มายด์แม็ป
ตัวช่วยที่จะทำให้การเรียน
เป็นเรื่องง่ายได้ดั่งใจ

– ทำให้เนื้อหาที่ว่ายาก ๆ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น
– ช่วยจด ช่วยจำ ส่วนสำคัญ
ในรูปแบบที่สมองชอบจะได้ไม่ลืม
– เห็นภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด
จะได้ง่ายขึ้นตอนเรียนในห้อง
– ลดเวลาทบทวนเนื้อหา
เพิ่มเวลาพักผ่อน
– วางแผนการเรียน การสอบ
ก็ง่ายนิดเดียว

Mind Mapping แผนที่ความคิด

อยากเก่งขึ้น
ก็ต้องอาศัย
เทคนิคกันหน่อย

มายด์แม็ปเป็น เทคนิค
การเรียน-การคิด ที่คนเก่ง ๆ ทั่วโลกใช้
และให้การยอมรับ
เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เรียน ใช้งานสมอง
ได้เต็มประสิทธิภาพ ลดความเหนื่อยล้า
และมีเวลาเพิ่มขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมีเวลา
พัฒนาตัวเองด้านอื่นเพิ่มขึ้น

 

Mind Mapping แผนที่ความคิด

อยากเก่งขึ้น
ก็ต้องอาศัย
เทคนิค
กันหน่อย

มายด์แม็ปเป็น เทคนิค
การเรียน-การคิด ที่คนเก่ง ๆ
ทั่วโลกใช้ และให้การยอมรับ
เป็นเทคนิคที่ช่วย
ให้ผู้เรียน ใช้งานสมอง
ได้เต็มประสิทธิภาพ
ลดความเหนื่อยล้า
และมีเวลาเพิ่มขึ้น
ช่วยให้ผู้เรียนมีเวลา
พัฒนาตัวเองด้านอื่นเพิ่มขึ้น

 

Mind Mapping แผนที่ความคิด

เรียนรู้เทคนิคการเรียน
และการจดบันทึก

ดึงความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนมา สรุป-ย่อ
ทำความเข้าใจเนื้อหา ให้เห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น

 

Mind Mapping แผนที่ความคิด

เรียนรู้เทคนิค
การเรียนและการจดบันทึก

ดึงความรู้
จากสิ่งที่ได้เรียนมา สรุป-ย่อ
ทำความเข้าใจเนื้อหา
ให้เห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น

 

Mind Mapping แผนที่ความคิด

ฝึกการคิด การทำ
และเรียนรู้วิธีการใช้
มายด์แม็ป

ฝึกกระบวนการคิด การทำมายด์แม็ป
ที่หลากหลาย เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
การใช้งานมายด์แม็ป
จากเรื่องใกล้ตัว ต่อยอดสู่เรื่องเรียน

 

Mind Mapping แผนที่ความคิด

ฝึกการคิด การทำ
และเรียนรู้
วิธีการใช้
มายด์แม็ป

 

ฝึกกระบวนการคิด
การทำมายด์แม็ป ที่หลากหลาย

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
การใช้งานมายด์แม็ป
จากเรื่องใกล้ตัว
ต่อยอดสู่เรื่องเรียน

 

เรียนทำ mindmap ที่ถูกต้อง ที่เบรนเฟรนด์ลี่ เอาไปใช้ในห้องเรียนได้จริง
เรียนรู้เทคนิคการเรียน ด้วยมายด์แม็ป

มีผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา

จะดีแค่ไหน!!! ถึงแม้จะเรียนจบ
โปรแกรมนี้แล้ว จะยังมีเพื่อน
มีที่ปรึกษา และได้คำแนะนำ
ทั้งเรื่องการวาด เรื่องการคิด
จากผู้เชี่ยวชาญของเรา

“ทุกคน มีความเก่งอยู่ในตัวเอง
เพียงแค่ ยังไม่รู้จักเทคนิค การเรียนที่ถูกต้อง”

ดร. เบิร์ด ผู้สอนที่ได้รับการรับรอง จากสถาบัน ThinkBuzan