Mind Map แบบเป็นมิตรกับสมอง ช่วงปิดเทอม รอบก่อนปิด COVID-19

เรียนมายด์แม็ปกับ ดร.เบิร์ด

หลักสูตรและกิจกรรมเรียนรู้ของทางสถาบันฯ
ได้รับการค้นคว้าและพัฒนาโดยเฉพาะ
เพื่อให้เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ

บรรยากาศคลาสเรียน Mind Map สำหรับรุ่นประถม
ช่วงปิดเทอม มีนาคม รอบก่อนปิด COVID-19

มาใช้เวลาช่วงปิดเทอม
กับประสบการณ์มายด์แม็ป เรียนรู้วิธีการใช้สมอง
ทำMind Map อย่างถูกหลักการ
และสนุกกับกิจกรรมการคิด
เรียนผ่านกิจกรรม ที่ปรับให้เหมาะสมตามวัย
ในโปรแกรมเรียนรู้วิธีเรียน ด้วยเทคนิคMind Map

สนุกกับ กิจกรรมเสริมทักษะ
ฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบ บริหารสมอง
หลังกิจกรรมมายด์แม็ปเสร็จแล้ว ในห้อง Brick Lab

บรรยากาศคลาสเรียน
Mind Map สำหรับรุ่นประถม
ช่วงปิดเทอม มีนาคม
รอบก่อนปิด COVID-19

 

มาใช้เวลาช่วงปิดเทอม
กับประสบการณ์มายด์แม็ป
เรียนรู้วิธีการใช้สมอง
ทำMind Map อย่างถูกหลักการ
และสนุกกับกิจกรรมการคิด
เรียนผ่านกิจกรรม ที่ปรับให้เหมาะสมตามวัย
ในโปรแกรมเรียนรู้วิธีเรียน ด้วยเทคนิคMind Map

สนุกกับ กิจกรรมเสริมทักษะ
ฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบ บริหารสมอง
หลังกิจกรรมมายด์แม็ปเสร็จแล้ว ในห้อง Brick Lab

หลักสูตรมายด์แม็ป แบบเป็นมิตรกับสมอง
LEARN to LEARN with MIND MAP (สำหรับเด็กประถม)

LEVEL 1 : รุ่น ประถม3 – ประถม6
รอบ จันทร์ 16 – พุธ 18 มีนาคม 2563
พัฒนาหลักสูตร
โดย อาจารย์ ดร.เบิร์ด

สถาบันเบรนเฟรนด์ลี่ อคาเดมี่ ลาดพร้าว โชคชัย4

หลักสูตรมายด์แม็ป
แบบเป็นมิตรกับสมอง
LEARN to LEARN with MIND MAP (สำหรับเด็กประถม)
LEVEL 1 : รุ่น ประถม3 – ประถม6
รอบ จันทร์ 16 – พุธ 18 มีนาคม 2563
พัฒนาหลักสูตร
โดย อาจารย์ ดร.เบิร์ด

สถาบันเบรนเฟรนด์ลี่ อคาเดมี่
ลาดพร้าว โชคชัย4

#เรียนปิดเทอม #มายด์แม็ปสำหรับเด็ก