หลักสูตร มายด์แม็ป โดย ดร.เบิร์ด

ตั้งใจออกแบบอย่างเป็นระบบ ให้เหมาะสมกับ

การเรียนรู้ของ “เด็กประถม” โดยเฉพาะ
จึงเรียนง่าย ไม่ทรมานสมอง

บรรยากาศ
LEARN to LEARN with MIND MAP
แบบ ON-SITE

พาน้อง ๆ มาสนุกกับการคิด
รู้จักวิธีการใช้สมอง ได้รับประสบการณ์ดี ๆ
ในการทำ “มายด์แม็ป” อย่างถูกหลัก

สนุกกับ กิจกรรมเสริมทักษะ
ฝึกกระบวนการคิด บริหารสมอง
หลังกิจกรรมมายด์แม็ปเสร็จแล้ว ในห้อง Brick Lab

บรรยากาศ
LEARN to LEARN
with MIND MAP
แบบ ON-SITE

พาน้อง ๆ มาสนุกกับการคิด
รู้จักวิธีการใช้สมอง ได้รับประสบการณ์ดี ๆ
ในการทำ “มายด์แม็ป”
อย่างถูกหลัก

สนุกกับ กิจกรรมเสริมทักษะ
ฝึกกระบวนการคิด บริหารสมอง
หลังกิจกรรมมายด์แม็ปเสร็จแล้ว ในห้อง Brick Lab

หลักสูตรมายด์แม็ป แบบเป็นมิตรกับสมอง
LEARN to LEARN with MIND MAP (สำหรับเด็กประถม)

LEVEL 1 : รุ่น ประถม3 – ประถม6
รอบ 26 – 28 เม.ษ.65

ที่ สถาบันเบรนเฟรนด์ลี่ อคาเดมี่ ลาดพร้าว โชคชัย4
มีเรียน แบบ ONLINE ON-SITE ปิดเทอม และ เสาร์-อาทิตย์

หลักสูตรมายด์แม็ป
แบบเป็นมิตรกับสมอง
LEARN to LEARN with MIND MAP
(สำหรับเด็กประถม)

LEVEL 1 : รุ่น ประถม3 – ประถม6
รอบ 26 – 28 เม.ษ.65

สถาบันเบรนเฟรนด์ลี่ อคาเดมี่
ลาดพร้าว โชคชัย4
มีเรียน แบบ ONLINE ON-SITE
ปิดเทอม และ เสาร์-อาทิตย์

#เรียนมายด์แม็ปสำหรับเด็ก #อบรมมายด์แม็ป