เรียนมายด์แม็ป กับ ดร.เบิร์ด

รอบก่อนเปิดเทอม เดือนมิถุนายน
ของน้อง ๆ จาก สาธิตประสานมิตร
ในรุ่น ป.3-ป.6 ค่ะ
เรียนมายด์แม็ป Level 1
เตรียมพร้อมสมอง และ
สนุกกับกิจกรรมฝึกคิด
ก่อนไปลุยกับเปิดเทอมใหม่กันค่ะ
 
ดร.เบิร์ด และทีมงานฯ
ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่และน้อง ๆ
ที่มาร่วมสร้างประสบการณ์
เรียนรู้แบบเป็นมิตรกับสมอง
ที่เบรนเฟรนด์ลี่นะคะ
ในรุ่น ป.3-ป.6 ค่ะ
เรียนมายด์แม็ป Level 1
เตรียมพร้อมสมอง และ
สนุกกับกิจกรรมฝึกคิด
ก่อนไปลุยกับเปิดเทอมใหม่กันค่ะ
 
ดร.เบิร์ด และทีมงานฯ
ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่
และน้อง ๆ
ที่มาร่วมสร้างประสบการณ์
เรียนรู้แบบเป็นมิตรกับสมอง
ที่เบรนเฟรนด์ลี่นะคะ

หลักสูตรมายด์แม็ป แบบเป็นมิตรกับสมอง
LEARN to LEARN with MIND MAP (สำหรับเด็กประถม)

LEVEL 1 : รุ่น ประถม3 – ประถม6
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
โดย อาจารย์ ดร.เบิร์ด

สถาบันเบรนเฟรนด์ลี่ อคาเดมี่ (ฺBrainfriendly Academy) ลาดพร้าว โชคชัย4

หลักสูตรมายด์แม็ป
แบบเป็นมิตรกับสมอง
LEARN to LEARN
with MIND MAP
(สำหรับเด็กประถม)
LEVEL 1 : รุ่น ประถม3 – ประถม6
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
โดย อาจารย์ ดร.เบิร์ด

สถาบันเบรนเฟรนด์ลี่ อคาเดมี่
(ฺBrainfriendly Academy)
ลาดพร้าว โชคชัย4